Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Försäljningsvillkor


Offert

AndrewsGran OÜ offert gäller 30 dagar från offertdatum.

Preliminära offerten / förhandsofferten revideras efter kontrollmätning på plats.

Pris Angivna priser kan vara inkl. eller exkl. moms beroende avtalspartner. Fråga oss om detta inte är angivet på offerten.

 

Beställningsbekräftele

Efter kontrollmätning hos kunden skickar vi en ny offert med exakt mått och produktionsritning för godkännande. Då ser kunden en bild av placeringar av håltagning, skarvar och skivor.

 

Kontrollmätning

När kunden har godkänd preliminära prisofferten kommer vi boka en tid för kontrollmätning. 

Mätningsteam har med sig stenprover.När vi kommer för att mäta måste skåpstommar stå väl förankrat, fastmonterad och inga förändringar får ske efter mätningstillfället. Detta gäller passbitar, väggar får inte flyttas, gipsas, kaklas, färgas eller gapas, justeringar i höjd och sidled etc. Om köket inte skulle vara klart för mätning när vi kommer måste vi debitera en avgift. Det är bra om ny spishäll, diskho och blandare är till hands, men det kan även räcka med exakt info på dem. Mättekniker bedömer intransportväg och kan ändra/lägga till skarvar, avgöra om extra hjälp i form av extra personal. 

Om kunden vill ändra måtten eller tillägga något extra efter att mätningstekniker har varit hos kunden och genomförd uppmätning är kunden 100% ansvarig för måtten. Kunden står för kostnader om det behövs extra bärhjälp. Om ni avstår beställning efter måttagning debiteras en avgift för måttagning.

 

Exakthet i behandlingsteknik

Följande små avvikelser är tillåtna och accepterade vid behandling av stenskivor:
Ett 90 gradigt hörn +/- 2%
Böjning +/- 2%
Tjocklek +/- 3 mm 
Urtag för vattenkran +/- 3 mm längd och bredd
Centerlinje för diskho (CC) +/- 3 mm
Urtag för diskho +/- 2 mm
Urtag för spishäll +/- 0-3mm.
Dessa avvikelser gäller i fall möbelstommar är rätt monterade och väggar/golv raka.
Avvikelser kan bli större om väggar inte är raka eller möbelstommar är undermåligt monterade.

 

Betalning

Det är kortbetalning hos Andrews Granite direkt efter installation av bänkskivor. Med uppmätning och montering: 0-50% forskottsbetalning av totalasumman och det bestämmer säljare. Eventuell resterande belopp skall betalas efter att produkten är installerad/ överlämnad till kunden. 

Kundens egen ritning/mått : 100% förskottsbetalning av totalasumman 

När kunden vill beställa med egen ritning/ mått kommer det extra kostnader 300 SEK (INKL MOMS) för ritningen. Man kan inte utnyttja ROT- avdrag hos AndrewsGran OÜ.


Transport och leveranstider

En ungefärlig leveranstid anges vid beställningen. Den normala leveranstiden är mellan 2-3 veckor (under sommar/semesterperioden kan leveranstider vara längre). Leveranstiden kan påverkas av AndrewsGran OÜ leverantörer och underleverantörer. Om kunden inte kan ta emot leveransen betraktas inte som försening, i sådant fall bör kunden ändå betala slutfakturan. Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är AndrewsGran OÜ inte skyldig att kompensera detta. Försenas leveransen mer än 6 veckor är kunden berättigad till skadestånd med 20% av beställningens värde eller rätt att säga upp avtalet. Reglerna om skadestånd och uppsägning gäller inte i fall AndrewsGran OÜ meddelat kunden att leveranstiden är längre än normalt dvs mer än 2-3 veckor. Det kan exempelvis handla om att kunden önskar en sten som inte finns på lager utan måste beställas in. Detta gäller även i fall det råder oklarheter kring kundens val av t.ex. ho, häll, kantslipning, önskad överhäng, höjden på uppvik osv. Vid tilläggsbeställningar kan skivorna komma in vid olika tidpunkter. Beställning bara med leverans betyder att varor lastas av vid porten/tomtgränd.


Installation

I vår monteringstjänst ingår montering av bänkskivor och diskhoar. VI GÖR EJ EL ELLER VVS INSTALLATIONER. All fogning ombesörjs av kunden. Kakel får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen. Vid installation av stenskivor apliceras silikon mellan skarvar och sten mot sten tex vid val av stänkskydd eller bakkantslist. Ibland kan även lite lack/ färgskada förekomma på väggarna mm där skivorna ”tvingas” in. Finstädning ingår ej! Du som slutkund eller din representant ska finnas på plats för att godkänna material och montage. Varorna måste inspekteras direkt efter montering/leverans och eventuella fel och defekter anmärkas direkt till montörerna samt fotografi som mailas till din kontaktperson hos AndrewsGran OÜ. Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd. Efter installation är torktid ca 24 timmar och då kan man inte använda bänkskivor/diskho.


Reklamation och garanti

Stenskivor omfattas av en garanti på 5 år gällande materialets ursprungliga fel och uppkomna under production.Måttagning, transporten och monteringen av stenskivor ska ha blivit utförda av vår personal.Stenskivorna ska ha använts hos kunden bara till det ändamål de är avsedda. D.v.s. mekaniska, kemiska och värmeskador (termochock) på stenen som har orsakats av vanvård täcks EJ av garantin. 

Stenskivorna har sköts på ett lämpligt sätt: stenen har rengjorts och polerats med jämna mellanrum på det sättet som anvisas och med de medel som rekommenderats för den specifika stensorten. Kunden skall vid leverans kontrollera om levererad produkt och produktkvalité stämmer med beskrivningen i beställningen. 

Det är viktigt att kunden informerar Säljaren ang. eventuella produktfel, avvikelser i kvalité eller felaktiga mått omedelbart efter att man upptäckt sådana fel.Vid tillverkningsfel kommer Säljaren att stå för ev. reparationsåtgärd eller ersättningsvara. Vid tillfällen då felet lätt kan åtgärdas av kunden och denne är villig att göra så, minskas försäljningsbeloppet enligt kundens utlägg.


Force Majeure

Vid oförutsedda, extraordinära händelser såsom brand, översvämning, elavbrott, försening av tåg, transportbåt eller andra transportmedel, importförbud, naturkatastrof, krig, driftstopp i verktyg/maskin mm som man ej kan förutse och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal.Vid eventuella tvister skall parter försöka lösa dessa via fredliga samtal. Om överenskommelse ej nås, skall ärendet avgöras av allmän domstol.

 

Detta avtal gäller så fort köparen och säljaren har godkänt affären.

Produktkatalog