Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

OFFERT

Andrews Granite AB offert är giltig i 14 dagar från offertdatumet. Den preliminära offerten är inte bindande och kan ändras! Om du önskar låsa in priset under en längre period, vänligen specificera detta via e-post.

BESTÄLLNING/ BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE 

Efter kontrollmätning hos kunden skickar vi en ny offert med exakta mått och produktionsritning för godkännande. Där ser kunden en bild av placering av håltagning, skarvar och skivor. Andrews Granite AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i prislistan på grund av prishöjningar på råvaror. Tillsammans med ritningen kommer kunden också att få det slutliga priset för ordern och alla viktiga anteckningar och kommentarer (såsom extra hjälp som krävs etc.) från Andrews Granite AB som måste uppfyllas före eller under leveransen av varorna.

ANVÄNDNING AV ROT-AVDRAG

För användning av ROT, vänligen också förse oss med ditt svenska identitetsnummer (personnummer) och fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och din lägenhetsnummer. Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

KONTROLLMÄTNING

När kunden har godkänd preliminära prisofferten kommer vi boka en tid för kontrollmätning. Kunden måste själv vara på plats vid uppmätningen pga att gå igenom delarna som ska mätas och för att diskutera eventuella skarvar, överhäng osv! Ytor som ska måttas måste vara städade och fria från föremål, verktyg, byggskrot osv som hindrar mätningen. Vid uppmätningen måste skåpstommar stå väl förankrat, fastmonterad och inga förändringar får ske efter mätningstillfället. Detta gäller passbitar, väggar får inte flyttas, gipsas, kaklas, färgas eller gapas, justeringar i höjd och sidled etc. Stommarna får inte flyttas eller ta bort. Om köket inte skulle vara klart för uppmätning när mätningstekniker kommer måste vi fakturera uppmätningsavgift (3000 SEK inkl moms).

Det är bra om ny spishäll, diskho och blandare är till hands, men det kan även räcka med exakt info på dem (tillverkare och serienummer). Mättekniker bedömer intransportväg och kan ändra/lägga till skarvar, avgöra om extra hjälp i form av extra personal. Kunden står för kostnader om det behövs extra bärhjälp. Om ni har gamla bänkskivor kvar vid uppmätningen kommer mätningstekniker ta måtten på befintliga bänkskivor och då kommer slutresultatet inte vara 100%. När kunden vill ändra måtten eller tillägga något extra efter att mätningstekniker har varit hos kunden och genomförd uppmätning är kunden ansvarig för måtten. Om ni avstår beställningen efter måttagning kommer vi fakturera för måttagning (3000 SEK inkl moms). Mätningstekniker har med sig stenprover hos kunden.

Eftersom natursten kan variera i färg och mönster, kan det finnas skillnader vad det gäller färg, mönster och struktur mellan produktexempel och slutlig produkt. I natursten kan det vara små luftbubblor / porhål, de ser ut som ljusa prickar eller små hål i stenytan. De s.k revormar förekommer framför allt på kalksten men även på marmor, dessa är naturliga sprickbildningar, i vissa fall behandlas stenen för att dölja naturbildningar, detta påverkar inte stenens kvalitet i övrigt.

Beställning med egen mått / ritning – är kunden 100% ansvarig för beställningen.

EXAKTHET I BEHANDLIGSTEHNIK

Följande små avvikelser är tillåtna och accepterade vid behandling av stenskivor:

Ett 90 gradigt hörn +/- 2%

Böjning +/- 2%
Tjocklek +/- 3 mm
Urtag för vattenkran +/- 3 mm längd och bredd

Centerlinje för diskho (CC) +/- 3 mm

Urtag för diskho +/- 2 mm
Urtag för spishäll +/- 0-3mm.

Planlimningar +/-1mm samt +/-2mm i breddmått
Tillverkare av diskhoar lämnar inga garantier på att diskhoarna är 100 % plana. Vid planlimning av diskho kan därför diskhon differera något i förhållande till stenen.

Dessa avvikelser gäller i fall möbelstommar är rätt monterade och väggar / golv raka. Avvikelser kan bli större om väggar inte är raka eller möbelstommar är undermåligt monterade. I detta fall är inte Andrews Granite AB ansvarig för det.

BETALNINGVILLKOR

Betalning för varor och tjänster från Andrews Granite AB sker i två delar: första 50% av den totala summan ska betalas via faktura efter mätning och godkännande av ritningen, medan den andra 50% av den totala summan ska betalas efter installation. För beställningar med kundens egna ritning/mått gäller en förskottsbetalning på 50-100% av den totala summan, vilket bestäms av säljaren.

Man kan utnyttja ROT- avdrag hos Andrews Granite AB.

Andrews Granite AB äger de levererade varorna till dess att full betalning erlagts.

TRANSPORT OCH LEVERANSTIDER

En ungefärlig leveranstid anges i samband med att beställningen registreras i produktionen. Den normala leveranstiden är mellan 1-3 veckor från och med att kunden bekräftar sin beställning. Under sommar/semesterperioden/kampanjperioden – högsäsongen kan leveranstider vara längre. 

Leveranstiden kan påverkas av Andrews Granite AB leverantörer och underleverantörer. Om kunden inte kan ta emot leveransen betraktas inte som försening, i sådant fall bör kunden ändå betala slutfakturan. Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är Andrews Granite AB inte skyldig att kompensera detta. Reglerna om skadestånd och uppsägning gäller inte i fall Andrews Granite AB meddelat kunden att leveranstiden är längre än normalt dvs mer än 2-3 veckor. Det kan exempelvis handla om att kunden önskar en sten som inte finns på lager utan måste beställas in. 

Detta gäller även i fall det råder oklarheter kring kundens val av t.ex. ho, häll, kantslipning, önskad överhäng, höjden på uppvik osv. Vid tilläggsbeställningar kan skivorna komma in vid olika tidpunkter. Beställning bara med leverans betyder att varor lastas av vid porten/tomtgränd.

INSTALLATION

Du som slutkund eller din representant ska finnas på plats vid monteringen/leverans.
I vår monteringstjänst ingår montering av bänkskivor och diskhoar. OBS! Demontering av befintlig bänkskiva, VVS och EL arbete ingår ej! All fogning ombesörjs av kunden. Kakel får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen. Vid installation av stenskivor apliceras silikon mellan skarvar och sten mot sten tex vid val av stänkskydd eller bakkantslist.

Ibland kan även lite lack/ färgskada förekomma på väggarna mm där skivorna ”tvingas” in. Finstädning ingår ej! Efter installationen av bänkskivor undertecknas mottagningsbevis (ett exemplar återstår för båda) och bekräftar att arbete/produkten har överlämnats till kunden och det finns inga reklamationer, om det finns reklamationer ska de noteras skriftligt på plats. Eventuella fel och defekter anmärkas direkt till montörerna samt fotografi som mailas till din kontaktperson hos Andrews Granite AB. Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd. Efter installation är torktid ca 24 timmar och då kan man inte använda bänkskivor/diskho.

REKLAMATION OCH GARANTI

Stenskivor omfattas av en garanti på 5 år gällande materialets ursprungliga fel och uppkomna under produktionen. Måttagning, transporten och monteringen av stenskivor ska ha blivit utförda av vår personal.Stenskivorna ska ha använts hos kunden bara till det ändamål det är avsedda. D.v.s. mekaniska, kemiska och värmeskador (termochock) på stenen som har orsakats av vanvård täcks EJ av garantin. Stenskivorna har sköts på ett lämpligt sätt: stenen har rengjorts / impregnerats med jämna mellanrum på det sättet som anvisas och med de medel som rekommenderats för den specifika stensorten. Kunden skall vid leverans kontrollera om levererad produkt och produktkvalité stämmer med beskrivningen i beställningen. Det är viktigt att kunden informerar säljaren/monteringsteam om ang. eventuella produktfel, avvikelser i kvalité eller felaktiga mått omedelbart efter att man upptäckt sådana fel vid installatsions tillfället eller senast 7 dagar efter vid mottagandet av produkten. Reklamationer som ej är gjorda inom 7 dagar godkänns inte.Vid tillverkningsfel kommer säljaren att stå för ev. reparationsåtgärd eller ersättningsvara. Vid tillfällen då felet lätt kan åtgärdas av kunden och denne är villig att göra så, minskas försäljningsbeloppet enligt kundens utlägg. Garanti för silikon arbete är 1 år.

FORCE MAJEURE

Vid oförutsedda, extraordinära händelser såsom brand, översvämning, elavbrott, försening av tåg, transportbåt eller andra transportmedel, importförbud, naturkatastrof, krig, driftstopp i verktyg/maskin mm som man ej kan förutse och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal.Vid eventuella tvister skall parter försöka lösa dessa via fredliga samtal. Om överenskommelse ej nås, skall ärendet avgöras av allmän domstol.

Detta avtal gäller så fort köparen och säljaren har godkänt affären.

Produktkatalog