Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Vi ger våra bänkskivor 5 års garanti från försäljningsdatumet mot uppvisande av beställningsunderlag eller betalningskvitto. Garantin gäller för bänkskivor som monteras inomhus. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel och täcker såväl arbetets som materialens kostnader om felet har uppstått på grund av tillverkaren. Naturstenar är en naturprodukt och därför kan inte tillverkaren garantera att produktens färg, textur och yta överensstämmer exakt med produktexemplen. För tvättställ, blandare och andra tillbehör gäller respektive tillverkares garantivillkor. Garantin gäller inte:
  • om felet har uppstått på grund av felaktig användning eller bristande underhåll av produkten
  • vid fel som inte minskar produktens värde eller försämrar dess användning
  • om produkten har modifierats på egen hand
  • för mekaniska skador
  • om ytan har skador av frätande medel (syror mm), olja, kaffe, te, rödvin eller annan liknande vätska
  • om produkten har varit utsatt för väder och vind.
Eventuell reparation eller annan garantiåtgärd förlänger inte den ursprungliga garantiperioden.
Produktkatalog